Environmentálny fond zverejňuje špecifikáciu činností podpory na rok 2023 pre oblasť: Ochrana ovzdušia. Termín na podanie žiadosti: do 17. 04. 2023. Podporu formou dotácie možno poskytnúť žiadateľovi, ak: má vysporiadané…
Zobraziť viac