Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ vyhlasuje elektronickú súťaž pre žiačky a žiakov základných a stredných škôl na území Slovenskej Republiky a Českej Republiky. Súťaž s názvom „Staň sa reportérom prihraničia“! sa realizuje…
Zobraziť viac