Archives for 12. apríla 2021

Aktuality

Výzva MAS_095/7.4/5

MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej…
Zobraziť viac
Aktuality

Výzva MAS_095/7.2/3

MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a…
Zobraziť viac
Aktuality

Výzva MAS_095/7.5/3

MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) podľa…
Zobraziť viac