Miestna akčná skupina
BEBRAVA

u nás je všetko blízko

MAS Bebrava

Miestna akčná skupina (skratka MAS) je partnerstvo zástupcov verejného, podnikateľského a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území.

VZNIK ZDRUŽENIA
0
OBCÍ
0
OBČIANSKÝCH ZDRUŽENÍ
0
PODIKATEĽOV
0
Podpora podnikania a inovácií aj pre Vašu firmu
Podporíme komunitné a sociálne služby v našom regióne
Spoločne investujme do budovania cyklistických trás

Sme zapojení v systéme duálneho vzdelávania

zapoj sa aj ty!​

Schválené projekty

Animácie a oživenie MAS Bebrava

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Implementácia stratégie CLLD MAS Bebrava

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Bebrava

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Financovanie nákladov súvisiacich s prevádzkou MAS Bebrava

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Rozvíjame región v spolupráci

Kontaktné údaje

Napíšte nám