Archives for Aktuality - Page 3

Aktuality

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku NFP č. IROP-Z-302051V904-511/512-28

Oznamujeme Vám, že Zmluva o NFP č. IROP-Z-302051V904-511/512-28 s názvom „Implementácia stratégie CLLD MAS Bebrava“ bola zverejnená v centrálnom registri zmlú č. IROP-Z-302051V904-511/512-28  Dátum zverejnenia: Dátum účinnosti:  Viac informácií, priamo…
Continue Reading