Zoznam 

Verejného obstarávania:

Objednávky:

Faktúry:

Zmluvy:

Ostatné dokumenty:

 

MAS Bebrava
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 42373891
DIČ: 2120039713
Štatutárny zástupca: Marián Chovanec
e-mail: koordinator@masbebrava.sk
telefón: 0902 073260