17. – 20.08.2023

Agrokomplex 2023

MAS Bebrava sa zúčastnila 48. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre v dňoch 17-20.8.2023. Propagovali sme Miestnu akčnú skupinu Bebravu a jej región. MAS Bebravu zastupovali okrem zamestnancov aj remeselníčky z nášho regiónu – pani Erika Kajanová so svojimi regionálnymi produktami – výroba šatiek a pani Tatiana Jamrišková – výroba šperkov. 

Oslava 830. výročia obce Otrhánky

Dňa 9.9.2023 sme sa zúčastnili oslavy 830. výročia prvej nepriamej písomnej zmienky o obci Otrhánky. MAS Bebrava poskytla obci Otrhánky finančný príspevok za propagáciu MAS vo výške 100€.

Vianočné posedenie 2023

Dňa 12.12.2023 zamestnanci MAS Bebrava pripravili pre svojich členov vianočné posedenie, ktoré sa konalo v kultúrnom dome v Biskupiciach. V sprievode príjemnej predvianočnej atmosféry, dobrej nálady a chutného jedla zúčastnení členovia prebrali aj tému zapojenia sa do výziev PRV v nasledujúcom roku. Predseda Marián Chovanec a rovnako aj manažér MAS Ing. Marian Bakita poďakoval všetkým za spoluprácu v roku 2023 a popriali svojím členom úspešný štart v novom roku 2024.

Štefanská zábava 2023

Dňa 26.12.2023 sa v obci Prusy konala Štefanská zábava, ktorú organizačne zastrešoval člen MAS Bebrava Športový klub Prusy. MAS Bebrava poskytla klubu finančný príspevok za ich propagáciu vo výške 100€. Nákup daru do tomboly bol spôsob využitia finančného príspevku. Veríme, že výherca tomboly sa odmene potešil.