17. – 20.08.2023

Agrokomplex 2023

MAS Bebrava sa zúčastnila 48. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre v dňoch 17-20.8.2023. Propagovali sme Miestnu akčnú skupinu Bebravu a jej región. MAS Bebravu zastupovali okrem zamestnancov aj remeselníčky z nášho regiónu – pani Erika Kajanová so svojimi regionálnymi produktami – výroba šatiek a pani Tatiana Jamrišková – výroba šperkov. 

Oslava 830. výročia obce Otrhánky

Dňa 9.9.2023 sme sa zúčastnili oslavy 830. výročia prvej nepriamej písomnej zmienky o obci Otrhánky. MAS Bebrava poskytla obci Otrhánky finančný príspevok za propagáciu MAS vo výške 100€.