Schválené projekty PRV

Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany SO-02 Rekonštrukcia budovy

V rámci výzvy MAS pre aktivitu 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie sa stal úspešným projekt, ktorým bola rekonštruovaná budova na Múzeum Veľké Chlievany – vnútorná omietka tenkovrstvá, vonkajšia omietka, prevetrávaná podlaha, podlahy z dlaždíc, podlahy drevené, obklad keramický, nátery stolárskych výrobkov a vnútorné maľby. 

Celková výška výdavkov projektu je 18 946,99 €
Výška NFP: 17 999,64 €
Kód výzvy: MAS095/7.5/2
Kód žiadosti: NFP309070AYV6

Publicita projektu

Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany SO-01 Rekonštrukcia strechy, vykurovania a vody

V rámci výzvy MAS pre aktivitu 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie sa stal úspešným projekt, ktorým bola rekonštruovaná budova na Múzeum Veľké Chlievany – výmena poškodených častí krovu a klampiarskych prvkov, demontáž starej krytiny, montáž vonkajších podhľadov strechy tatranským profilom, montáž novej vnútornej elektroinštalácie, rekonštrukcia plynového kúrenia, rekonštrukcia vody vodovodnou prípojkou a rozvodmi.  

Celková výška výdavkov projektu je 18 618,85 €
Výška NFP: 17 687,91 €
Kód výzvy: MAS095/7.5/1
Kód žiadosti: NFP309070Z131

Publicita projektu

Mesto Bánovce nad Bebravou - Výstavba ihriska na voľnočasové aktivity

V rámci výzvy MAS pre aktivitu 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry sa stal úspešným projekt, ktorým bolo vybudované nové športové ihrisko v areáli Centra voľného času.  

Celková výška výdavkov projektu je 33 748,20 €
Výška NFP: 32 060,79 €
Kód výzvy: MAS095/7.4/4
Kód žiadosti: NFP309070AYP1

Publicita projektu

Mesto Bánovce nad Bebravou - Rekonštrukcia vstupu do mestského kultúrneho strediska vrátane bezbariérových úprav

V rámci výzvy MAS pre aktivitu 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry sa stal úspešným projekt, ktorým bol rekonštruovaný vstup do mestského kultúrneho strediska s bezbariérovým a bezpečnejším prístupom do budovy. 

Celková výška výdavkov projektu je 39 572,95 €
Výška NFP: 37 594,30 €
Kód výzvy: MAS095/7.4/4
Kód žiadosti: NFP309070AYN9

Publicita projektu

Obec Otrhánky - Rekonštrukcia kultúrneho centra-časť 1

V rámci výzvy MAS pre aktivitu 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry sa stal úspešným projekt, ktorým bolo rekonštruované kultúrne centrum v obci Malá Hradná a to izoláciou strechy a výmenou starých okien a vchodových dverí za nové plastové.

Celková výška výdavkov projektu je 16 526,08 €
Výška NFP: 15 699,78 €
Kód výzvy: MAS095/7.4/3
Kód žiadosti: NFP309070AIH7

Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Malá Hradná

V rámci výzvy MAS pre aktivitu 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry sa stal úspešným projekt, ktorým bola rekonštruovaná podlaha v spoločenskej miestnosti – tanečná sála kultúrneho domu v obci Malá Hradná.  

Celková výška výdavkov projektu je 13 798,70 €
Výška NFP: 13 108,76 €
Kód výzvy: MAS095/7.4/3
Kód žiadosti: NFP309070AIH5

Publicita projektu

Rekonštrukcia kultúrneho domu v Dežericiach

V rámci výzvy MAS pre aktivitu 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie sa stal úspešným projekt, ktorým bol rekonštruovaný kultúrny dom v obci Dežerice. 

Celková výška výdavkov projektu je 41 966,27 €
Výška NFP: 39 867,96 €
Kód výzvy: MAS095/7.4/3
Kód žiadosti: NFP309070AIB9

Rekonštrukcia a výstavba chodníkov obec Podlužany

V rámci výzvy MAS pre aktivitu 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie sa stal úspešným projekt, ktorým boli vybudované a rekonštruované chodníky SO-03 v obci Podlužany v celkovej dĺžke 233 metrov. 

Celková výška výdavkov projektu je 35 221,36 €
Kód výzvy: MAS095/7.2/1
Kód žiadosti: NFP309070AHA6

Publicita projektu

Obec Pravotice - Obnova miestnej komunikácie ku ihrisku

V rámci výzvy MAS pre aktivitu 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie sa stal úspešným projekt, ktorým bola obnovená miestna komunikácia v celkovej dĺžke 262,78 m. 

Celková výška výdavkov projektu je 21 720,00 €
Kód výzvy: MAS095/7.2/1
Kód žiadosti: NFP309070AGU5

Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Prusy - vetva B

V rámci výzvy MAS pre aktivitu 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie sa stal úspešným projekt, ktorým bola rekonštrukcia chodníkov v obci Prusy v celkovej dĺžke 908 metrov. 

Celková výška výdavkov projektu je 25 995,65 €
Kód výzvy: MAS095/7.2/1
Kód žiadosti: NFP309070AGN6

Publicita projektu

Oprava kultúrneho domu v Dolných Našticiach

V rámci výzvy MAS pre aktivitu 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry sa stal úspešným projekt, ktorým bola zrekonštruovaná sála kultúrneho domu v obci Dolné Naštice. 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 19 355,77 € (95%)
Výška spolufinancovania: 1 018,73 € (5%)
Kód výzvy: MAS095/7.4/3
Kód žiadosti: NFP309070AGD1

Publicita projektu

Kultúrny dom a obecný úrad Zlatníky - vybudovanie sociálnych zariadení

V rámci výzvy MAS pre aktivitu 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry sa stal úspešným projekt, ktorým boli vybudované sociálne zariadenia v kultúrnom dome a obecnom úrade v obci Zlatníky. 

Celková výška výdavkov projektu je 28 124,88 €
Výška NFP: 26 718,64 €
Kód výzvy: MAS095/7.4/3
Kód žiadosti: NFP309070AGC8

Publicita projektu

Revitalizácia oddychovej zóny v obci Malé Hoste

V rámci výzvy MAS pre aktivitu 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie sa stal úspešným projekt, ktorým bola revitalizovaná oddychová zóna v obci Malé Hoste.

Celková výška výdavkov projektu je 13 094,54 €
Kód výzvy: MAS095/7.2/1
Kód žiadosti: NFP309070AFX4

Publicita projektu

Obec Pochabany - Výstavba chodníka v parku pod kultúrnym domom

V rámci výzvy MAS pre aktivitu 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie sa stal úspešným projekt, ktorým bol vybudovaný chodník pri kultúrnom dome v obci Pochabany a zlepšený celkový vzhľad obce.

Celková výška výdavkov projektu je 14 947,69 €
Kód výzvy: MAS095/7.2/1
Kód žiadosti: NFP309070AFM5

Publicita projektu