Schválené projekty IROP

Schválený projekt

Inovačné technológie ZVARTOP

V rámci výzvy MAS pre aktivitu A1 – Podpora zamestnanosti a inovácie sa stal úspešným projekt, ktorým bol obstaraný nový majetok – Zvárací trenažér, Zariadenie na laserové zváranie, Zariadenie na orbitálne zváranie, Pásová píla, Vibračné zariadenie

Celkové výdavky projektu sú 80 801,66 €
Výška príspevku (55%) je 44 440,91 €
Spolufinancovanie (45%) je 36 360,75 €

Žiadateľom je spoločnosť ZVARTOP s. r. o., s ktorým MAS uzatvorila Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku:
IROP-CLLD-V904-511-001-006

Schválený projekt

Rozšírenie portfólia služieb KTS

V rámci výzvy MAS pre aktivitu A1 – Podpora zamestnanosti a inovácie sa stal úspešným projekt, ktorým bol obstaraný nový majetok – Vertikálne CNC obrábacie centrum.

Celkové výdavky projektu sú 64 500 €
Výška príspevku (55%) je 35 475,00 €
Spolufinancovanie (45%) je 29 025,00 €

Žiadateľom je spoločnosť K T S, spol. s r.o. s ktorým MAS uzatvorila Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku:
IROP-CLLD-V904-511-001-005

Schválený projekt

Rozšírenie služieb KTS pre lakovací priemysel

V rámci výzvy MAS pre aktivitu A1 – Podpora zamestnanosti a inovácie sa stal úspešným projekt, ktorým bol obstaraný nový majetok – termické čistiace zariadenie.

Celkové výdavky projektu sú 89 500 €
Výška príspevku (55%) je 49 225,00 €
Spolufinancovanie (45%) je 40 275,00 €

Žiadateľom je spoločnosť K T S, spol. s r.o. s ktorým MAS uzatvorila Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku:
IROP-CLLD-V904-511-001-002

Schválený projekt

Rozšírenie portfólia služieb a podpory zamestnanosti v stavebníctve

V rámci výzvy MAS pre aktivitu A1 – Podpora zamestnanosti a inovácie sa stal úspešným projekt, ktorým bolo obstarané nové strojné zariadenie – rýpadlo/nakladač.

Celkové výdavky projektu sú 83 200 €
Výška príspevku (54%) je 44 928 €
Spolufinancovanie (46%) je 38 272 €

Žiadateľom je spoločnosť TRIA RD, s.r.o. s ktorým MAS uzatvorila Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku:
IROP-CLLD-V904-511-001-001

Projekt finančne ukončený k 31.08.2022.
Obdobie udržateľnosti do 30.09.2025.