MAS Bebrava obstarávala propagačné predmety na zákazku s hodnotou PHZ do 3000€ bez DPH, pričom postupovala podľa Zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa usmernenia PPA č. 8/2017. Víťaznú ponuku tvorila ponuka od spoločnosti RES Promotion s.r.o., Košice. Objednávka Zálohová faktúra Kúpna zmluva obstarávané predmety
Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Obstarávanie reklamných predmetov „MAS Bebrava REKLAMNÉ PREDMETY AGROKOMPLEX

MAS Bebrava obstarávala propagačné predmety na zákazku s hodnotou PHZ do 3000€ bez DPH, pričom postupovala podľa Zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa usmernenia PPA č. 8/2017. Víťaznú ponuku tvorila ponuka od spoločnosti RES Promotion s.r.o., Košice.