Zúčastnením sa na tomto podujatí máte možnosť prezentovať seba, ale aj územie našej MAS. Predstavte svoje výrobky, produkty a služby celému Slovensku. Ponúkame možnosť finančnej odmeny za vystúpenie folklórneho súboru.
MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

Agrokomplex 2023

Zúčastnením sa na tomto podujatí máte možnosť prezentovať seba, ale aj územie našej MAS. Predstavte svoje výrobky, produkty a služby celému Slovensku. Ponúkame možnosť finančnej odmeny za vystúpenie folklórneho súboru.
 
Pre viac informácií priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 484 552.