MAS Bebrava hľadá do svojho tímu nového spolupracovníka. Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér. Svoj životop môžete zasielať na koordinator@masbebrava.sk. Viac informácií na webovej stránke ISTP, alebo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6, Bánovce nad Bebravou.
Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

PRACOVNÉ MIESTO

MAS Bebrava hľadá do svojho tímu nového spolupracovníka. Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér.

Svoj životopis môžete zasielať na koordinator@masbebrava.sk.

Viac informácií na webovej stránke ISTP, alebo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6, Bánovce nad Bebravou.