OZzajazd OZ K prameňom Bebravy v spolupráci CK Freibus informuje o poznávacom zájazde do Chránenej vodohospodárskej oblasti v Štajerskej časti Álp,
ktorá cez sústavu dvoch diaľkovodov zásobuje hlavné mesto Viedeň. Ide o iniciatívu zdola za účelom zmeny nakladania s našim najväčším národným bohatstvom – vodou. V prípade záujmu nájdete viac informácii v priloženom informačnom letáku, prípadne na FB stránke OZ K prameňom Bebravy. Poznavaci-zajazd-Alpy
Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Poznávací zájazd za vodou do Štajerských Álp

OZ K prameňom Bebravy v spolupráci CK Freibus informuje o poznávacom zájazde do Chránenej vodohospodárskej oblasti v Štajerskej časti Álp, ktorá cez sústavu dvoch diaľkovodov zásobuje hlavné mesto Viedeň. Ide o iniciatívu zdola za účelom zmeny nakladania s našim najväčším národným bohatstvom – vodou.

V prípade záujmu nájdete viac informácii v priloženom informačnom letáku, prípadne na FB stránke OZ K prameňom Bebravy. Poznavaci-zajazd-Alpy