Začiatok júna je pre Miestnu akčnú skupinu (MAS) Bebrava spojený s potešujúcou správou o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci iniciatívy LEADER vo výške 11 770 eur, teda v plnej požadovanej miere. V rámci ďalších aktivít plánovaných v najbližšej dobe je účasť zástupcov MAS Bebravy na 43. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016. Súčasťou prezentácie na tomto podujatí je kultúrny program a remeselnícka produkcia z nášho regiónu.
Miestna akčná skupina
BEBRAVA

u nás je všetko blízko

11 770 EUR pre MAS Bebrava

Začiatok júna je pre Miestnu akčnú skupinu (MAS) Bebrava spojený s potešujúcou správou o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci iniciatívy LEADER vo výške 11 770 eur, teda v plnej požadovanej miere.

 V rámci ďalších aktivít plánovaných v najbližšej dobe je účasť zástupcov MAS Bebravy na 43. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016. Súčasťou prezentácie na tomto podujatí je kultúrny program a remeselnícka produkcia z nášho regiónu.