V priebehu tohto leta sa členovia verejno-súkromného partnerstva MAS Bebrava na čele s jej predsedom Mariánom Chovancom, dozvedeli radostnú správu o schválení štatútu miestnej akčnej skupiny a finančnej podpory. Pridelená suma by mala dosiahnuť výšku 1 079 000 € a bude použitá na zvýšenie kvality života obyvateľov na území svojho pôsobenia, podporou a koordináciou činností neziskových organizácií, malých a stredných podnikov, obcí a ďalších subjektov pôsobiacich na území združenia s ohľadom na čo najlepšie využitie miestnych ľudských prírodných a kultúrnych zdrojov. Prehľadné informácie o hlavných cieľoch organizácie, štruktúre jej členov ako aj ďalšie zaujímavosti sa návštevníci môžu dozvedieť z Propagačnej tabule MAS Bebrava, situovanej na námestí Ľudovíta Štúra pred Informačným centrom.
Miestna akčná skupina
BEBRAVA

u nás je všetko blízko

Miestna akčná skupina BEBRAVA

V priebehu tohto leta sa členovia verejno-súkromného partnerstva MAS Bebrava na čele s jej predsedom Mariánom Chovancom, dozvedeli radostnú správu o schválení štatútu miestnej akčnej skupiny a finančnej podpory. Pridelená suma by mala dosiahnuť výšku 1 079 000 € a bude použitá na zvýšenie kvality života obyvateľov na území svojho pôsobenia, podporou a koordináciou činností neziskových organizácií, malých a stredných podnikov, obcí a ďalších subjektov pôsobiacich na území združenia s ohľadom na čo najlepšie využitie miestnych ľudských prírodných a kultúrnych zdrojov. Prehľadné informácie o hlavných cieľoch organizácie, štruktúre jej členov ako aj ďalšie zaujímavosti sa návštevníci môžu dozvedieť z Propagačnej tabule MAS Bebrava, situovanej na námestí Ľudovíta Štúra pred Informačným centrom.