V piatok, 15. apríla sa na území VSP MAS PRAMENE konalo stretnutie členov Občianskeho združenia MAS PRAMENE so zástupcom MAS Bebrava Mariánom Chovancom. Ideou stretnutia bol rozvoj spolupráce medzi oboma MAS-kami. Vďaka zlepšeniu spolupráce a výmene informácií sa môžu aktivity v jednotlivých regiónoch zrealizovať rýchlejšie. Tomu majú pomôcť aktivity, ktoré si jednotlivé MAS-ky zadefinovali na záver stretnutia. Konkrétne dohody o spolupráci by mohli byť uzavreté už pri návšteve zástupcov MAS PRAMENE na území MAS Bebrava.

Miestna akčná skupina
BEBRAVA

u nás je všetko blízko

MAS Bebrava pokračuje v spolupráci s partnermi

V piatok, 15. apríla sa na území VSP MAS PRAMENE konalo stretnutie členov Občianskeho združenia MAS PRAMENE so zástupcom MAS Bebrava Mariánom Chovancom. Ideou stretnutia bol rozvoj spolupráce medzi oboma MAS-kami. Vďaka zlepšeniu spolupráce a výmene informácií sa môžu aktivity v jednotlivých regiónoch zrealizovať rýchlejšie. Tomu majú pomôcť aktivity, ktoré si jednotlivé MAS-ky zadefinovali na záver stretnutia. Konkrétne dohody o spolupráci by mohli byť uzavreté už pri návšteve zástupcov MAS PRAMENE na území MAS Bebrava.