Trenčianska nadácia na svojej stránke informuje o šestnástom ročníku grantovej výzvy Klubu darcov, ktorý je zameraný na podporu verejnoprospešných aktivít obyvateľov miest a obcí okresov Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou. V prípade otázok nás kontaktujte alebo priamo na email nadácie najneskôr do 2. apríla 2019 tnn@trencianskanadacia.sk alebo telefonicky 0907403253.
Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Klub darcov 2019 – grant

Trenčianska nadácia na svojej stránke informuje o šestnástom ročníku grantovej výzvy Klubu darcov, ktorý je zameraný na podporu verejnoprospešných aktivít obyvateľov miest a obcí okresov Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou.

V prípade otázok nás kontaktujte alebo priamo na email nadácie najneskôr do 2. apríla 2019 tnn@trencianskanadacia.sk alebo telefonicky 0907403253.