Oznamujeme, že MAS Bebrava, aktualizovala Stratégiu CLLD v časti IROP podľa Usmernenia Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020č. 3.STRATÉGIA CLLD MAS BEBRAVA Viac informácií v sekcii dokumenty, prípadne priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6., alebo tel. na 0949 753 165.
Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

AKTUALIZÁCIA STRATÉGIE CLLD MAS BEBRAVA

Oznamujeme, že MAS Bebrava, aktualizovala Stratégiu CLLD v časti IROP podľa Usmernenia Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020č. 3.

STRATÉGIA CLLD MAS BEBRAVA 

Viac informácií v sekcii dokumenty, prípadne priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6., alebo tel. na 0949 753 165.