Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu, ponúka týmto záujemcom 4 mesačnú odbornú prax v hoteloch a pohostinských zariadeniach vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2019/20, zahrňujúcu okrem praktickej práce v zariadeniach cestovného ruchu aj dvojtýždňový intenzívny kurz v školskom hoteli v Luzerne. Viac informácií na stiahnutie. 309074001 – 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)Švajčiarsko-slovenské združenie cestového ruchu . Viac informácií poskytne Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu, Nám. Ľ.Štúra 10, 974 05 Banská Bystrica. www.swiss-slovaktourism.sk
Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

4 mesačná prax – cestovný ruch

Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu, ponúka týmto záujemcom 4 mesačnú odbornú prax v hoteloch a pohostinských zariadeniach vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2019/20, zahrňujúcu okrem praktickej práce v zariadeniach cestovného ruchu aj dvojtýždňový intenzívny kurz v školskom hoteli v Luzerne. Viac informácií na stiahnutie. 309074001 – 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)Švajčiarsko-slovenské združenie cestového ruchu . Viac informácií poskytne Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu, Nám. Ľ.Štúra 10, 974 05 Banská Bystrica. www.swiss-slovaktourism.sk