PPA oznamuje, že zverejnila Výzvy pre žiadateľov na podanie Žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností v Školskom programe a Žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia na zabezpečovanie činností v Školskom programe a na podanie návrhov na doplnenie zoznamu školských mliečnych výrobkov a Príručky pre žiadateľov na schválenie žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie dodávania mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, sprievodných vzdelávacích opatrení a propagácie v rámci Školského programu pre školský rok 2022/2023. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do: 31. 05. 2022.

PPA ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva v zmysle § 4 ods. 1 alebo § 4 ods. 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach v platnom znení všetkých žiadateľov o zabezpečovanie činností v Školskom programe (ďalej len „žiadatelia“) pre školský rok 2022/2023 na predkladanie:

  • žiadostí o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností alebo
  • žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností do 31. mája 2022
Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvy pre žiadateľov na podanie Žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností v Školskom programe a Žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia na zabezpečovanie činností v Školskom programe a na podanie návrhov na doplnenie zoznamu školských mliečnych výrobkov a Príručky pre žiadateľov na schválenie žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie dodávania mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, sprievodných vzdelávacích opatrení a propagácie v rámci Školského programu pre školský rok 2022/2023. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do: 31. 05. 2022.

PPA ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva v zmysle § 4 ods. 1 alebo § 4 ods. 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach v platnom znení všetkých žiadateľov o zabezpečovanie činností v Školskom programe (ďalej len „žiadatelia“) pre školský rok 2022/2023 na predkladanie:

  • žiadostí o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností alebo
  • žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností do 31. mája 2022