Mestské kultúrne stredisko v Bánovciach nad Bebravou informuje o kultúrnom dianí v meste na mesiac August 2021. Zároveň sa dozviete niečo o firmách, ktoré kultúru v meste podporujú Kultúrny mesačník nájdete tu.
Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Kultúra v meste August 2021

Mestské kultúrne stredisko v Bánovciach nad Bebravou informuje o kultúrnom dianí v meste na mesiac August 2021. 

Zároveň sa dozviete niečo o firmách, ktoré kultúru v meste podporujú.