Miestna akčná skupina Bebrava

V priebehu tohto leta sa členovia verejno-súkromného partnerstva MAS Bebrava na čele s jej predsedom Mariánom Chovancom, dozvedeli radostnú správu o schválení štatútu miestnej akčnej skupiny a finančnej podpory.

Pridelená suma by mala dosiahnuť výšku           1 079 000 € a bude použitá na zvýšenie kvality života obyvateľov na území svojho pôsobenia, podporou a koordináciou činností neziskových organizácií, malých a stredných podnikov, obcí a ďalších subjektov pôsobiacich na území združenia s ohľadom na čo najlepšie využitie miestnych ľudských prírodných a kultúrnych zdrojov.

Prehľadné informácie o hlavných cieľoch organizácie, štruktúre jej členov ako aj ďalšie zaujímavosti sa návštevníci môžu dozvedieť z Propagačnej tabule MAS Bebrava, situovanej na námestí Ľudovíta Štúra pred Informačným centrom.

23.09.2015

Mňam fest 2018

Rok 2018 so sebou priniesol už 9. ročník podujatia Mňam fest, ktorý sa stal tradičnou súčasťou tohto obdobia v meste Bánovce nad Bebravou a ktorý bol významným aj pre MAS Bebrava. Stal sa totiž prvým v období združenia od schválenia prostriedkov podpory jeho aktivít. Tento raz poctil zástupcov MAS Bebrava návštevou predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška a to v sprievode primátora a zároveň predsedu MAS Bebrava Mariána Chovanca, ktorý proces získania finančných prostriedkov podporoval od vzniku tohto združenia. V krátkom stretnutí boli za prítomnosti podpredsedu združenia Ing. Ivana Barančoka a projektového manažéra MAS Bebrava Ing. Mariána Bakitu v stručnosti odprezentované doteraz uskutočnené kroky ako aj tie ktoré pracovný tím ako aj všetkých členov MAS Bebrava ešte len čakajú.

Foto: Ing. Ivan Barančok Popis fotky zľava: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK, Marián Chovanec – predseda MAS Bebrava, Ján Strempek – starosta obce Otrhánky, Ing. Bc. Lukáš Studený, MBA – za Ekonomickú časť MAS Bebrava, Ing. Marián Bakita – projektový manažér MAS Bebrava.