Dňa 09.11.2016 sa v priestoroch MsÚ Bánovce stretli zástupcovia Výkonného výboru a Revíznej komisie MAS Bebrava k prerokovaniu ďalších krokov potrebných k úspešnému zvládnutiu Výzvy č. 20/PRV/2016 na (Opatrenie 19, podopatrenie 19.2).