Dňa 17. 09. 2016 sa konal už 7. ročník podujatia Mňam fest, ktorý sa stal tradičnou súčasťou tohto obdobia v meste Bánovce nad Bebravou. Na tomto ročníku sa zúčastnila aj miesta akčná skupina Bebrava, ktorá vyvíja svoje aktivity nie len v meste Bánovce, ale aj ďalších 19. okolitých obciach. Kanceláriu MAS Bebrava poctila návštevou aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ing. Gabriela Matečná, ktorej bola za účasti primátora mesta Mariána Chovanca činnosť MAS Bebrava priblížená, keďže víziou tohto občianskeho združenia je snaha o spoluprácu s ďalšími subjektmi pre čo najlepšie poskytovanie služieb. Partnerom jej tento raz bola MAS Strážovské vrchy, ktorej katastrálne územie priamo susedí s našim. Napriek daždivému počasiu je možné, či už len vzhľadom na počet návštevníkov, ktorí na Mňam fest zavítali, považovať aj tento ročník za vydarený.