Dňa 10.11. 2015 a 13.11.2015 sa v rámci ukončovania analytickej časti stratégie MAS Bebrava uskutočnilo stretnutie s riaditeľmi základných a materských škôl a zároveň s miestnymi podnikateľmi a ďalšími zástupcami miestnych akčných skupín z TSK. Dôvodom tohto stretnutia bolo vypočutie a zahrnutie aj ich názorov, nápadov a podnetov. To vzhľadom na fakt, že aj keď nie sú riadnymi členmi MAS Bebrava, ale ich pôsobnosť je na jeho katastrálnom území.

 

Toto podujatie bolo spojené z odborným workshopom TRRA s cieľom oboznámiť prítomných o možnostiach čerpania prostriedkov z EŠIF 2014-2020, ktoré viedol Ing. Stanislav Dreisig. V rámci oboch stretnutí sme spoločne doplnili niekoľko podnetov a vzájomných bodov, ktoré obohatili strategickú časť pripravovaného dokumentu MAS Bebrava. Týmto môžeme považovať stratégiu za pripravenú na záverečné dokončenie a odovzdanie na Poľnohospodársku platobnú agentúru.

 

Ďakujeme za pomoc, s pozdravom

 

Mgr. Ondrej Kubala
Ing. Lukáš Studený