10.11.2015 a 13.11.2015

Stretnutie s riaditeľmi ZŠ a MŠ

Dňa 10.11. 2015 a 13.11.2015 sa v rámci ukončovania analytickej časti stratégie MAS Bebrava uskutočnilo stretnutie s riaditeľmi základných a materských škôl a zároveň s miestnymi podnikateľmi a ďalšími zástupcami miestnych akčných skupín z TSK. Dôvodom tohto stretnutia bolo vypočutie a zahrnutie aj ich názorov, nápadov a podnetov. To vzhľadom na fakt, že aj keď nie sú riadnymi členmi MAS Bebrava, ale ich pôsobnosť je na jeho katastrálnom území.

 V rámci oboch stretnutí sme spoločne doplnili niekoľko podnetov a vzájomných bodov, ktoré obohatili strategickú časť pripravovaného dokumentu MAS Bebrava. Týmto môžeme považovať stratégiu za pripravenú na záverečné dokončenie a odovzdanie na Poľnohospodársku platobnú agentúru. 

Toto podujatie bolo spojené z odborným workshopom TRRA s cieľom oboznámiť prítomných o možnostiach čerpania prostriedkov z EŠIF 2014-2020, ktoré viedol Ing. Stanislav Dreisig.

19.10.2015

MAS Bebrava ukončuje analytickú časť stratégie

Dňa 19.10.2015 sa v priestoroch zasadačky MsÚ uskutočnilo pracovné stretnutie so starostami členských obcí MAS Bebrava a zamestnancami MsÚ, ktorí v poslednom období, na základe inštrukcií od TRRA a koordinátorov MAS Bebrava, pracovali na analytickej časti stratégie MAS.

 

Táto náročná časť stratégie, ktorá zahŕňa zber údajov o všetkých obciach územia MAS Bebrava vznikla s veľkou pomocou zamestnancovu MsÚ, za čo im patrí veľká vďaka. Analýza obsahuje množstvo informácií z rôznych oblastí života občanov, ako sú:

 
  • občianska a technická infraštruktúra a miestne služby,
  • kultúra, historické a prírodné zdroje,
  • oblasť podnikania, zamestnanosť,
  • oblasť cestovného ruchu, poľnohospodárstva či životného prostredia,
  • demografická situácia.
 

Zber údajov bude tento týždeň ukončený na 3 stretnutiach so zástupcami občanov, kde budú zozbierané posledné podnety a údaje, na základe ktorých sa následne vypracuje SWOT analýza územia MAS Bebrava a strategická časť projektu.

09.10.2015

ŠHOKOM SVETOM – Ako krepčia Uganďania

Po sérii úspešných letných kín sa pre občanov nášho mesta rozhodli členovia OZ Športovo herný a outdoorový klub v spolupráci s ICM Bánovce a MAS Bebrava organizovať ďalšie pravidelné podujatia pod názvom „ŠHOKOM SVETOM“. Každý druhý piatok v mesiaci pocestujeme svetom prostredníctvom PREZENTÁCIÍ CESTOVATEĽOV alebo DOKUMENTÁRNYCH FILMOV z medzinárodného festivalu JEDEN SVET.

 

Ako prvá nás 09.10.2015 o 18.00 navštívila Bánovčanka Lucia Filová s priateľom Michaelom Kada, ktorí zažili úžasné 3 mesiace v ďalekej Africkej Ugande. Približne dvadsiatim divákom, ktorí prišli do Mládežníckeho centra ŠHOK popísali namáhavý a pritom krásny život afrických detí, ukázali divákom ich systém vzdelávania, podmienky v školách. Sprezentovali ich každodenné starosti a previedli nás faunou a flórou nádhernej ugandskej prírody. Zaujívavosti o slonoch, levoch, žirafách či černoškovia tancujúci a spievajúci v škole slovenské ľudové tance a piesne.

 

To všetko sme sa mali možnosť naučiť počas 2 hodín strávených v MC ŠHOK na Gorazdovej ulici od našej rodáčky, ktorá sa s nami s radosťou podelila o tieto úžasné zážitky a skúsenosti. Za všetkých zúčastnených, ďakujeme a jedným dychom Vás opäť pozývame na 2. časť série podujatí „ŠHOKOM SVETOM“, ktorá sa uskutoční opäť v piatok 23.10. 2015 o 18.00 v mládežníckom centre na Gorazdovej ulici. Tak ako sme spomínali, tento krát premietneme dokumentárny film TELO A DUŠA z medzinárodného festivalu Jeden svet. Tešíme sa na Vás!

02.10.2015 a 03.10.2015

1. kolo STREET CUPu

OZ Športovo herný a outdoorový klub v spolupráci s MAS Bebrava, ICM Bánovce a Správou majetku mesta tento víkend 2. a 3. 10. 2015 pripravili pre deti a zároveň pre dospelých nové športové podujatie pod názvom STREET CUP. Každý posledný piatok a sobotu v mesiaci ŠHOKeri zorganizujú turnaj vždy v inom športe. Tento mesiac sme si zahrali minifutbal.

 

V piatok 2.10. prišlo do areálu ZŠ Gorazdova šesť družstiev zo štyroch zákadných škôl. Turnaj sa niesol v znamení vynikajúcich výkonov žiakov zo 4. až 6. ročníka, za krásneho počasia v sprievode fandiacich rodičov.

 

Umiestnenie:
1. miesto- ŠKOLSKÁ B
2. miesto- ŠKOLSKÁ A
3. miesto- KOMENSKÁ

 

Organizátori z OZ ŠHOK, MAS Bebrava a ICM pre deti pripravili odmenu v podobe výletu na vybraný zápas futbalovej FORTUNA ligy.

 

Už na druhý deň ráno turnaj pokračoval minifutbalom dospelých, ktorého sa zúčastnilo 5 družstiev z Bánoviec. Tu sa prejavili skúsenosti a fyzická kondícia hráčov. Víťazmi sa bez zaváhania stali futbalisti z Dolných Naštíc s kapitánom Petrom Bodkom s názvom GUNNERS.

 

Uiestnenie:
1. miesto- GUNNERS
2. miesto- YOUNG BOYS
3. miesto- SHOKeri

 

Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným, a hlavne učiteľom telesnej výchovy za pomoc a informovanie detí. Už o necelý mesiac (30.-31. 10. 2015) sa môžete zapojiť aj vy, či už deti alebo dospelí, rekreanti, amatéri a to do turnaja vo flórbale. Cenou bude opäť zájazd, tento raz na zápas Slovenskej hokejovej extraligy. O turnaji, ale aj o množstve aktivít a podujatí ŠHOKu sa môžete informovať denne priamo v Mládežníckom centre na Goradzovej ulici alebo v udalostiach na facebook.com/OZSHOK. Tešíme sa na Vás!

23.09.2015

Zasadnutie členov orgánov MAS Bebrava

Výkonný výbor a Dozorná rada MAS Bebrava neustále ide za svojim cieľom. Dňa 23.09.2015 sa v zasadačke MsÚ v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo ďalšie z pravidelných stretnutí, na ktorom sme si určili potrebné kroky k získaniu štatútu MAS. Prednáška o príprave analytickej časti stratégie bude v najbližšom období aplikovaná do prípravy prostredníctvom pracovných skupín.

Popis k fotke: Výkonný výbor, Dozorná rada MAS Bebrava a zástupcovia TRRA.

19.09.2015

Mňam fest 2015

V rámci farmárskeho podujatia Mňam fest, ktoré sa už tradične konalo dňa 19.09.2015 na Námestí Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou ani MAS Bebrava nezaháľala a pripravilo zaujímavý prezentačný stánok s prezentačnými výrobkami. Tento stánok navštívilo množstvo ľudí z verejnosti, no pristavili sa aj niektoré osobnosti regiónu či Trenčianskeho kraja.

 

Popis k fotke: Pred prezentačným stánkom MAS Bebrava primátor mesta Marián Chovanec, starostka obce Uhrovec Ing. Zuzana Mačeková, predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, starostka obce Veľké Chlievany Bc. Zuzana Flórová a koordinátor MAS Bebrava Mgr. Ondrej Kubala.