Športový klub Prusy

Popis

Športový klub Prusy je dobrovoľným združením občanov obce PRUSY s cieľom:
– uspokojovať športové záujmy a potreby občanov obce, hlavne mládeže (cyklistika, turistika, zumba-fitnes),
– koordinovať činnosť existujúcich športových subjektov (futbalový, stolnotenisový),
– viesť občanov obce k spoločensky vhodnému tráveniu voľného času (zájazdy, kultúrne podujatia).

Pozoruhodné aktivity

– tradičné „Pochovávanie basy“ spojené s fašiangovou zábavou,
– stavanie MÁJA za účasti ľudovej hudby zavŕšené MAJÁLESOM,
– každoročné organizovanie lyžiarskeho zájazdu, a letného zájazdu do aquaparku.

Priority v rámci MAS

– podieľať sa na rozvíjaní aktivít v rámci mikroregiónu a zviditeľňovaní obce Prusy po stránke kultúrnej, športovej a spoločenskej.

Projekty v rámci MAS

– vybudovanie športovísk a oddychových zón pre rodiny s deti, rozvoj cykloturistiky v rámci mikroregiónu.