Odbor Klubu slovenských turistov

Popis

Poskytnutie možností turistického vyžitia s rekreačným zameraním v rámci pešej, vysokohorskej, lyžiarskej turistiky a cykloturistiky.

História

Odbor klubu slovenských turistov vznikol začlenením pod celoslovenskú organizáciu turistov 1.1.2002, pričom predtým fungoval ako Klub slovenských turistov Bánovce nad Bebravou od 1.10.1982 ako Klub turistov pri CVČ v Bánovciach nad Bebravou. Odbor pritom aj naďalej spolupracuje s CVČ a vypomáha pri organizovaní rôznych akcií pre deti a mládež.

Pozoruhodné aktivity

K najvýznamnejším akciám regionálneho charakteru, prakticky s celoslovenskou pôsobnosťou patrí organizovanie :
– bežkárskeho prechodu časťou Nitrických vrchov “ Memoriál Jána Kušniera“,
– cestovateľského festivalu „HORY-CESTY-ĽUDIA“,
– diaľkového pochodu „Bánovská 50-ka“,
– cykloturistického podujatia okolím Bánoviec „Bánovská parenica“,
– hviezdicového výstupu na Suchý vrch, ktorý má náš klub pod patronátom. Prínosom je aj aktívna účasť na značkovaní turistických chodníkov v širokom okolí.

Služby, hlavná činnosť

Mimo poriadania turistických akcií rekreačného charakteru, oddiel sa aktívne podiela aj na :
– oprave a obnove a značkovaní turistických chodníkov,
– tvorbe turistických náučných chodníkov,
– tvorbe turistických náučných panelov, turistických smerovníkov a ružíc,
– tvorbe a výstavbe oddychových zón a turistických rozhľadní.