Tretí sektor tvoria subjekty pôsobiace ako neziskové organizácie. Zaoberajú sa umením, športom, dobročinnou činnosťou, napomáhajú zlepšovať sociálnu situáciu pre všetkých.