Neodmysliteľnou súčasťou Miestnej akčnej skupiny Bebrava sú podnikatelia pôsobiaci na jej území.Aj vďaka ním je naše občianske združenie plnohodnotnejšie.