Podnikateľský sektor

Neodmysliteľnou súčasťou sú podnikatelia pôsobiaci na našom území. Aj vďaka ním je naše občianske združenie plnohodnotnejšie.

Miestnu akčnú skupinu tvorí 7 podnikateľských subjektov.