Občiansky sektor

Tretí sektor tvoria subjekty pôsobiace ako neziskové organizácie. Zaoberajú sa umením, športom, dobročinnou činnosťou, napomáhajú zlepšovať sociálnu situáciu pre všetkých.

Miestnu akčnú skupinu tvorí 15 neziskových organizácií.