Miestnu akčnú skupinu Bebrava tvorí 19 obcí a okresné mesto Bánovce nad Bebravou.