V dňoch 18.-20. Augusta sme sa zúčastnili 47. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Propagovali sme Miestnu akčnú skupinu Bebrava.

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

Agrokomplex 2022

V dňoch 18.-20. Augusta sme sa zúčastnili 47. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre. Propagovali sme Miestnu akčnú skupinu Bebrava.