Nadácia Ekopolis vyhlásila 19. ročník celoslovenskej ankety Strom roka 2021.

Aj 19. ročník celoslovenskej ankety Strom roka 2021 ponúka možnosť školám zapojiť sa do súťaže o výsadbový materiál na skrášlenie a spríjemnenie svojich školských areálov.

Sprievodná súťaž k ankete Strom roka má za cieľ upriamiť pozornosť na životné prostredie, najmä v oblasti dôležitosti ochrany a ošetrovania stromov. „Vážime si prácu pedagógov, ktorí vynakladajú nemalé úsilie a učia mladú generáciu citlivo pristupovať k otázke životného prostredia. Aj našou anketou sa snažíme priblížiť tému dôležitosti ochrany starých, vzácnych a ohrozených stromov. V budúcnosti sa totiž  bez nich nezaobídeme,“ uvádza Martina R. Hromadová, PR manažérka z Nadácie Ekopolis.

Súťaž pre školy spočíva v zbieraní hlasov za najobľúbenejšie stromy z tohtoročnej finálovej dvanástky. Hlasovanie je otvorené pre všetky typy škôl. „Hlasuje sa formou jednoduchých hlasovacích lístkov, ktoré pošleme školám na vyžiadanie. Každý žiak má jeden hlas a vybrať si môže ktoréhokoľvek finalistu,“ dopĺňa Hromadová. Vyplnené lístky treba zaslať do nadácie najneskôr do 5. októbra 2021.

Na prvé tri školy, ktorých žiaci sa zúčastnia v čo najväčšom počte, čaká odmena v podobe výsadbového materiálu od jedného z partnerov ankety, Záhradníctva ABIES, v hodnote spolu až 500 eur. Takisto aj tento rok odmeníme školy, kde nerozhodne počet hlasov, ale aktivita žiakov, či študentov navyše. Prvé miesto získa výsadbový materiál do školskej záhrady v hodnote 100 eur. Na ďalšie dve vybrané školy čakajú milé vecné ceny. Všetky podmienky súťaže sú prístupné na našej webovej stránke,“ uzatvára Hromadová.

V rámci ankety prebieha naďalej hlasovanie verejnosti. Podľa priebežne zrátaných hlasov doteraz hlasovalo takmer päť tisíc ľudí. Práve hlasy žiakov každý rok anketu v nemalej miere podporia.

Možnosť zapojiť sa do hlasovania potrvá do 30. septembra 2021. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa bude konať na jeseň.

Viac o podmienkach súťaže pre školy sa dočítate na webe.
Kontakt: Martina R. Hromadová, PR manažérka, 0908 371 289, ragalova@ekopolis.sk

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Celoslovenská anketa Strom roka 2021

Nadácia Ekopolis vyhlásila 19. ročník celoslovenskej ankety Strom roka 2021.

Aj 19. ročník celoslovenskej ankety Strom roka 2021 ponúka možnosť školám zapojiť sa do súťaže o výsadbový materiál na skrášlenie a spríjemnenie svojich školských areálov.

Sprievodná súťaž k ankete Strom roka má za cieľ upriamiť pozornosť na životné prostredie, najmä v oblasti dôležitosti ochrany a ošetrovania stromov. „Vážime si prácu pedagógov, ktorí vynakladajú nemalé úsilie a učia mladú generáciu citlivo pristupovať k otázke životného prostredia. Aj našou anketou sa snažíme priblížiť tému dôležitosti ochrany starých, vzácnych a ohrozených stromov. V budúcnosti sa totiž  bez nich nezaobídeme,“ uvádza Martina R. Hromadová, PR manažérka z Nadácie Ekopolis.

Súťaž pre školy spočíva v zbieraní hlasov za najobľúbenejšie stromy z tohtoročnej finálovej dvanástky. Hlasovanie je otvorené pre všetky typy škôl. „Hlasuje sa formou jednoduchých hlasovacích lístkov, ktoré pošleme školám na vyžiadanie. Každý žiak má jeden hlas a vybrať si môže ktoréhokoľvek finalistu,“ dopĺňa Hromadová. Vyplnené lístky treba zaslať do nadácie najneskôr do 5. októbra 2021.

Na prvé tri školy, ktorých žiaci sa zúčastnia v čo najväčšom počte, čaká odmena v podobe výsadbového materiálu od jedného z partnerov ankety, Záhradníctva ABIES, v hodnote spolu až 500 eur. Takisto aj tento rok odmeníme školy, kde nerozhodne počet hlasov, ale aktivita žiakov, či študentov navyše. Prvé miesto získa výsadbový materiál do školskej záhrady v hodnote 100 eur. Na ďalšie dve vybrané školy čakajú milé vecné ceny. Všetky podmienky súťaže sú prístupné na našej webovej stránke,“ uzatvára Hromadová.

V rámci ankety prebieha naďalej hlasovanie verejnosti. Podľa priebežne zrátaných hlasov doteraz hlasovalo takmer päť tisíc ľudí. Práve hlasy žiakov každý rok anketu v nemalej miere podporia.

Možnosť zapojiť sa do hlasovania potrvá do 30. septembra 2021. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa bude konať na jeseň.

Viac o podmienkach súťaže pre školy sa dočítate na webe.
Kontakt: Martina R. Hromadová, PR manažérka, 0908 371 289, ragalova@ekopolis.sk