MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV verzie 3.2 na rok 2021.

Pre viac informácií v sekcií Dokumenty-Harmonogramy výziev alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.

HARMONOGRAM VÝZIEV 2021 PRV - v. 3.2

MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV verzie 3.2 na rok 2021.

Pre viac informácií v sekcií Dokumenty-Harmonogramy výziev alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.