Nadácia Orange vyhlasuje 18. ročník Zamestnaneckého grantového programu.

V Zamestnaneckom grantovom programe podporujeme nápady aktívnych zamestnancov Orangeu, CorpSec Orange a Orange Business Services, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie.
V predchádzajúcich ročníkoch Zamestnaneckého grantového programu sa s našou podporou úspešne zrealizovalo viac ako 540 projektov. Vďaka ktorým zamestnanci oživili verejný priestor a svojím aktívnym angažovaním sa prispeli k zlepšeniu kvality života členov komunity. V kontexte aktuálnej pandemickej situácie sme sa rozhodli rozšíriť tohtoročný program o ďalšie dve oblasti, ktoré si v súčasnosti vyžadujú omnoho výraznejšiu pozornosť.
Zamestnanci si môžu predložiť projekt v rámci jednej z týchto tém:

  • rozvoj digitálnych zručností detí a rodičov,
  • vzdelávanie v ekológií, ochrane a obnove životného prostredia,
  • duševné zdravie detí a mladých

Na 18. ročník Zamestnaneckého grantového programu sme vyčlenili celkovú sumu 20 000 EUR.

Zamestnanci môžu predložiť svoje projekty do 4. mája 2021 – každý zamestnanec môže predložiť len jeden projekt, a to v maximálnej výške 1 000 EUR.

Výsledky grantového programu vyhlásime 18. mája 2021.

Ďalšie informácie tu.