MAS Bebrava reprezentovala naše územie na výstave REGION EXPO a CHUŤ SLOVENSKA, ktorá sa konala v dňoch 12. a 13.5.2017 v priestoroch výstaviska Trenčín. V rámci expozície boli prezentovane nielen propagačné materiály z nášho regiónu ale aj výrobky miestnych remeselníkov