Výkonný výbor a Dozorná rada MAS Bebrava neustále ide za svojim cieľom. Dňa 23.09.2015 sa v zasadačke MsÚ v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo ďalšie z pravidelných stretnutí, na ktorom sme si určili potrebné kroky k získaniu štatútu MAS. Prednáška o príprave analytickej časti stratégie bude v najbližšom období aplikovaná do prípravy prostredníctvom pracovných skupín.

Popis k fotke: Výkonný výbor, Dozorná rada MAS Bebrava a zástupcovia TRRA.