Oznámenie o schválení účtovnej závierky 

Miestna akčná skupina Bebrava schválila účtovnú závierku a daňové priznanie za rok 2020. Nakoľko v súčasnej situácií súvisiacou s COVID-19 nie je možné uskutočniť Valné Zhromaždenie za osobnej prítomnosti členov MAS Bebrava, bolo potrebné o schválení hlasovať Per rollam. 

Typ dokumentov: Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2020, Riadna zostavená ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky (NUJ) v sústave podvojného účtovníctva (PÚ)