Ministerstvo kultúry poskytne COVID dotácie pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre.

Ministerstvo kultúry SR poskytne neziskovým organizáciam pôsobiacim v sektore kultúry dotáciu v súvislosti s pandémiou COVID – 19.

Dotáciu možno poskytnúť na:

  1. náhradu 20% výdavkov nepokrytých zdrojmi z verejných grantov za obdobie od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 súvisiacich výhradne s kultúrnou a kreatívnou činnosťou žiadateľa
  2. náhradu 80% rozdielu príjmov z kultúrnej a kreatívnej činnosti žiadateľa za referenčné obdobie roka 2020 voči roku 2019

Dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorým je:

  • občianske združenie
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • nadácia
  • neinvestičný fond

Výška dotácie je pre každého žiadateľa individuálna a pohybuje sa vo výške od 2.000 do 50.000 eur.

Výzva bude vyhlásená začiatkom marca 2021, lehota na predkladanie žiadostí bude 30 kalendárnych dní od jej spustenia.

Žiadosť bude potrebné podať cez dotačný systém ds.culture.gov.sk.

 

Viac informácií nájdete TU.