Archives for 1. februára 2021

Výzvy EŠIF

HLAS MLADÝCH

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY SEKCIA STREDNÝCH ŠKÔL A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY…
Continue Reading