Archives for január, 2021

Výzvy EŠIF

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 3 písm. a) bod 2  zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013…
Continue Reading
Výzvy EŠIF

Výzva na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd 2021

Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlasuje výzvu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Výzva na predkladanie…
Continue Reading
Výzvy EŠIF

Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Environmentálny fond podporuje formou dotácie a vyhlasuje výzvu v oblasti L. "L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA (nehospodárska činnosť) " Výzva V rámci činnosti L7 je…
Continue Reading