Z dôvodu aktualizácie Výberových kritérií pre výber projektov PRV MAS Bebrava, MAS Bebrava aktualizovala vyhlásenú Výzvu MAS/095/7.5/2 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020 – 14.12.2020 – 309075001 – 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) . Viac informácií v sekcii výzvy (link na výzvu TU), alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6.