27.11.2020 Z dôvodu situácie súvisiacou s vírusom COVID19, MAS Bebrava aktualizovala vyhlásenú Výzvu MAS/095/7.4/4 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020 – 14.12.2020 – 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) . Viac informácií v sekcii dokumenty, alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6.