Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasujem výzvu v rámci IROP B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.. Viac informácií v sekcii výzvy (link na výzvu TU), alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6 v Bánovciach nad Bebravou.