29.10.2020 Výkonný výbor MAS Bebrava informuje, že aktualizoval Harmonogram výziev v rámci opatrení IROP verzia 1.3. Týka sa to o výziev MAS A1 Podpora podnikania a inovácií, B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry. Viac informácií v sekcii Dokumenty, v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6, Bánovce nad Bebravou.

10_Harmonogram_vyziev2020_IROP-v1-3MAS