Z dôvodu aktualizácie „Príručky pre príjmateľa v.1.3“ MAS Bebrava aktualizovala vyhlásenú Výzvu MAS/095/7.2/2 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020 – 30.10.2020 – 309072001 – 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) . Viac informácií v sekcii dokumenty, alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6 v Bánovciach nad Bebravou.