Z dôvodu aktualizácie „Príručky pre príjmateľa v.1.3“ MAS Bebrava aktualizovala vyhlásenú Výzvu MAS/095/7.4/4 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020 – 30.10.2020 – 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) . Viac informácií v sekcii dokumenty, alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6.